BIO TURBO

image

През 2020г. въведохме и една от най-иновативните системи за запазване качеството и осигуряване безопасността на продукцията – BIO TURBO технологията. Инсталацията е новост в съхранението на хранителни продукти. Тя повишава сигурността на крайния продукт и забавя процесите на гниене, като елиминира етилен, вируси и бактерии, чрез озониране. Благодарение на BIO Turbo ние удължаваме по естествен начин свежестта на продукта и живота му на щанда, без да влагаме консервиращи газове в опаковката.