Съвременна напоителна система в комбинация със засенчващи мрежи

image

От 2020г. въвеждаме система за напояване с електронно, уеб базирано управление, която позволява стартиране на напояването на отделни сегменти от обработваемите площи в реално време и отдалечено в пространството. През 2023г. ни предстои внедряване на система от датчици, която ще осигури на до момента функциониращата напоителна система, изключителна прецизност. Заложените датчици, отчитат влажността в различни сегменти от почвата, на различни дълбочини и позволяват точно дозиране на водния ресурс, без да се допуска разхищение на води. Прецизната напоителна система в комбинация със инсталираните на полето засенчващи мрежи, ни помага да пестим ценните за планетата ни водни ресурси. Така влагата нужна на растенията се запазва ефективно където е нужно.