Интервю със Стефан Цонев, в което той споделя водещите принципи, стоящи зад бизнес модела на фермата му – упоритост и постоянство, механизация и грижа за екипа. Вяра и активна позиция в комбинация с диалог във всички аспекти и със всички участници в даден процес.

“Когато една компания се занимава с храни – по мое мнение основната и цел трябва да бъде да предлага качествен продукт. Качествената храна означава здраве и качествен живот. Това искаме да предлагаме на тези, които избират нашия продукт на щанда.”