Микробиална тор

image
  • В нашата ферма вярваме, че бъдещето на земеделието е устойчиво и винаги когато можем избираме решение, което е такова. Когато става въпрос за растителна защита, ние винаги предпочитаме употребата на микробиална тор пред конвенционалните такива. 
  • Това са тори, представляващи комбинации от ризосферни микроорганизми, естествено намиращи се в природата, които обаче са специално подбрани за да действат в интерес на земеделските цели. Благодарение на тяхната обмяна на вещества те се борят с вредители и почвени патогени, като така подобряват характеристиките на почвата без да нарушават естествения баланс на екосистемата. 
  • Например: Азотобактер е съществуващ в природата микроорганизъм, които се “храни” извличайки азот от атмосферата. Продуктите на обмяната на този микроорганизъм, действат като отлична, естествено добита от въздуха азотна тор, която дава сила на растенията, помага им да изградят по-силна коренова система, като при това не нанася вреди на почвата, водите или на пчелите. 

Източник изображение: https://www.microbebio.com/microbebio-nature-phenom-next-generation-microbial-bio-fertilizer-rebuilt-topsoil/