Стефан Цонев като основател и управител на ферма Green To Go, разкрива някои от основните похвати и технологии прилагани във производството на листни зеленчуци и подправки.

Фермата провежда редовни анализи на почвата, водите и растенията. Спазват се всички стандарти на БАБХ както и международно ноу хау почерпено от ферми – партньори в Италия, от където фермата доставя идентични продукти в сезоните в които местно производство няма.

През 2020 г. във фермата вече функционира и една иновация в съхранението на зеленчуци – BIO TURBO технологията, която чрез безвреден процес на озониране унищожава микроорганизми и дори вируси в продукта, като така удължава срока му на годност и подобрява външния му вид.