Стефан Цонев като основател и управител на ферма Green To Go, разкрива някои от основните похвати и технологии прилагани във производството на листни зеленчуци и подправки, които са донесли на фермата ръст на продажбите в пъти.

Иновациите дават конкурентно предимство на фермата и позволяват ръст на годишните обороти с 600%  през последните години в сравнение с първите 2, когато годишните отчети са за не повече от 60 до 100 хиляди лева.

Основен фактор за развитието на фермата е партньорството с основни търговски вериги в страната, като това с Билла България, както и ежегоднотои въвеждане на нови технологии в бранша като – поливни системи, засенчващи мрежи, системи за съхранение и пакетаж.  Благодарение на постоянството и отличното качество на продукцията, както и поддържаната наличност 365 дни в годината Стефан Цонев успява да осигури пазар на продукцията си и да се наложи като надежден бизнес партньор.